دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

پرداخت شهریه1396-2-25


به اطلاع کلیه دانشجویان عزیزمی رساند


 با توجه به نزدیک شدن به پایان ترم تحصیلی وجهت جلوگیری از ازدهام دانشجویان در روزهای پایانی ترم جهت پرداخت شهریه ودریافت وام،از دانشجویان عزیز تقاضا میشود جهت پرداخت شهریه از پورتال دانشجویی خود اقدام نمایند در صورت عدم توان پرداخت می توانند به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نموده وجهت دریافت وام شهریه اقدام نمایند.

با تشکر

امور مالی شهریه/صندوق رفاه دانشجویان